fb inst be

Projekty U E

1. Zaproszenie do składania ofert na zamówienie dot. Wytworzenia oprogramowania i zakupu innych Wartości niematerialnych i prawnych (kontynuacja wytworzonego elementu)

2. Zapytanie ofertowe (pliki do pobrania)

Rozstrzygnięcie postępowania:
Informacja o  wybranym wykonawcy:
Wykonawca: 2M Michał Modliński
Adres: Choszczno
Na podstawie oferty z dnia: 18.01.2018

1. Zaproszenie do składania ofert na zamówienie dot. Wytworzenia oprogramowania i zakupu innych Wartości niematerialnych i prawnych

2. Zapytanie ofertowe (pliki do pobrania)

Rozstrzygnięcie postępowania:
Informacja o  wybranym wykonawcy:
Wykonawca: 2M Michał Modliński
Adres: Choszczno
Data wpłynięcia oferty: 14.08.2017