fb inst be

Prefa Group

Głównym założeniem profilu działalności Spółki Prefa Group SA jest współpraca w zakresie realizacji projektów budynków mieszkaniowych jedno- i wielorodzinnych. Z Prefa Group działamy w zakresie brandingu oraz webdesignu.

Zobacz wszystkich klientów