tw g+ fb in inst be snapchat

Projekty U E

1. Zaproszenie do składania ofert na zamówienie dot. Wytworzenia oprogramowania i zakupu innych Wartości niematerialnych i prawnych

2. Zaproszenie do składania ofert na zakup regulaminu aplikacji mobilnych

3. Zaproszenie do składania ofert na opracowanie bazy danych

4. Zapytanie ofertowe (pliki do pobrania)