tw g+ fb in inst be snapchat

Projekty U E

1. Zaproszenie do składania ofert na zamówienie dot. Wytworzenia oprogramowania i zakupu innych Wartości niematerialnych i prawnych

2. Zapytanie ofertowe (pliki do pobrania)

 

Rozstrzygnięcie postępowania:
Informacja o wybranym wykonawcy:
Wykonawca: 2M-Michał Modliński
Adres: Choszczno
Data wpłynięcia oferty: 14.08.2017 r.